Fogdevägen 5

Täby Fogden 8, Bergtorps verksamhetsområde

Beskrivning