Våra fastigheter

”Vi ska på ett hållbart sätt äga, förvalta och utveckla fastigheter”

Fogdevägen 5

Täby Fogden 8, Bergtorps verksamhetsområde

Fogdevägen 7

Täby Fogden 7, Bergtorps verksamhetsområde

Hantverkarvägen 14

Täby Måttbandet 4, Arninge

Leverantörsvägen 2 A

Täby Lodet 5, Arninge

Leverantörsvägen 2 B

Täby Lodet 6, Arninge

Leverantörsvägen 8

Täby Måttbandet 6, Arninge

Linjalvägen 8

Täby Mätstången 4, Arninge

Mallslingan 14

Täby Mikrometern 14, Arninge

Mallslingan 15

Täby Mallen 9, Arninge

Mallslingan 17

Täby Mallen 9, Arninge

Mallslingan 18

Täby Mikrometern 12, Arninge

Mallslingan 20 A

Täby Miktometern 11, Arninge

Mallslingan 22

Täby Mikrometern 10, Arninge

Mallslingan 4

Täby Räknestickan 4, Arninge

Mätslingan 18

Täby Skjutmåttet 3, Arninge

Mätslingan 19 A

Täby Smygvinkeln 16, Arninge

Mätslingan 21

Täby Smygvinkeln 16, Arninge

Mätslingan 21 A

Täby Smygvinkeln 16, Arninge

Mätslingan 23

Täby Smygvinkeln 16, Arninge

Måttbandsvägen 1 A

Täby Måttbandet 1, Arninge

Måttbandsvägen 1 B

Täby måttbandet 1, Arninge

Ritarslingan 24

Täby Smygvinkeln 4, Arninge

Ritarslingan 26

Täby Smygvinkeln 5, Arninge

Ritarslingan 28

Täby Smygvinkeln 6, Arninge

Ritarslingan 30

Täby Smygvinkeln 7, Arninge

Ritarslingan 32

Täby Smygvinkeln 8, Arninge

Stängselbodavägen 1

Vallentuna Foderby 2:4, Foderby

Tillverkarvägen 11

Täby Linjalen 64, Arninge

Tillverkarvägen 20

Täby Mallen 9, Arninge

Tumstocksvägen 12

Täby Gradskivan 7, Arninge

Tumstocksvägen 13

Täby Lodet 7, Arninge

Tumstocksvägen 13 A

Täby lodet 7, Arninge

Tumstocksvägen 13 B

Täby Lodet 7, Arninge

Tumstocksvägen 14

Täby Gradskivan 1, Arninge

Tumstocksvägen 15

Täby Lodet 8, Arninge

Tumstocksvägen 17

Täby Lodet 4, Arninge

Mallslingan 20B

Täby Mikrometern 9, Arninge

Leverantörsvägen 2

Täby Lodet 5, Arninge