Fogdevägen 7

Täby Fogden 7, Bergtorps verksamhetsområde

Beskrivning