Hållbarhet

”Vi ska på ett hållbart sätt äga, förvalta och utveckla fastigheter”

Starka ägare

För Tungel Fastigheter är hållbarhet inte bara ett uttryck – det är kärnan i hur vi skapar värde över tid. Vi strävar efter att det vi gör idag ska stå sig starkt imorgon, så att framtida generationer kan se tillbaka på de beslut vi tog med förståelse och stolthet.

Vårt hållbarhetsarbete baseras på de tre grundpelarna inom ESG (Environment, Social, Governance). 

Miljömässig

Vi strävar aktivt efter att minska miljöavtrycket av varje fastighet vi hanterar, genom att värdera dess potential och agera därefter.

Social

Vi lägger stor vikt vid att bygga upp och upprätthålla långsiktiga relationer med alla våra intressenter, och är stolta över att vara en del av vårt lokalsamhälle.

Styrning/ekonomisk

Våra beslut baseras på ett långsiktigt ägarskap där ekonomisk stabilitet och avkastningskrav går hand i hand.

Uppföljningar med avtryck

För att garantera att vi rör oss framåt följer vi noggrant upp våra affärsmål och de aktiviteter som följer. Genom det engagemanget säkerställer vi vår kontinuerliga utveckling och bidrag till en mer hållbar värld.