Från stort till smått

Att vara närvarande och engagerade är centralt för Tungel Fastigheter, i stort och smått. På veckans agenda stod underhåll av staket vid parkering på Leverantörsvägen 2. Att gå från svart till grått sammanlänkar den befintliga byggnaden med nyproduktionen “Kullen” på ett fint sätt.