Nytt år nya möjligheter

Uppdatering – lokal är inte längre tillgänglig.

Till årsskiftet 2024/2025 blir 147 m2 kontorslokal ledig på Mallslingan 22 plan 3. Högt belägen och med 4 parkeringsplatser dedikerade till kontraktet.
Fler parkeringsplatser kan hyras av samfälligheten i anslutning till lokalen.
Gemensamt trapphus som delas med byggnadens två andra hyresgäster.

Kontakta oss för vidare information och visning.

Trevlig helg!